Mokymai

Atvykstamieji LEKUS narių seminarai, mokymai ir kitos ugdymo programos:

– Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „FOLKLORAS – KŪRYBIŠKUMO IR BENDRAVIMO MOKYKLA“.
Lektorė Nijolė Grivačiauskienė: nijole.gegutala@gmail.com
Seminaro programa
Seminaro anotacija
Dienotvarkės pvz.

Lokalūs LEKUS narių seminarai, mokymai ir kitos ugdymo programos:

VILNIUJE

– Kvalifikacijos tobulinimo kursai „ŠIAUDINIŲ SODŲ, SAULUČIŲ, ŽVAIGŽDŽIŲ, SUKTUKŲ RIŠIMAS BEI PRITAIKYMAS UGDANT BENDRUOMENIŠKUMĄ IR ERDVINĮ MĄSTYMĄ“.
Kursus veda Loreta Lichtarovičienė: loreta.etno.muzika@gmail.com
Išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Nuo rugsėjo 17 d. Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijoje, Algirdo g. 23 A, 43 kab., 15 arba 18.30 vyks 36 val.
Kvietimas

ŠAKIUOSE

– Zanavykų muziejus Zanavykų muziejus kviečia!