Ugdytojams

„Žiūriu į jaunimą, kuris šiandien dažnai bando keisti gyvenimo papročius ir formas, laužyti ir daužyti, kartais net paneigdamas santaikos, harmonijos ieškojimo būtinumą. Tuo keliu einant gyvenimas skurdėja. Formos keičiasi ir turi keistis, bet jų prasmes, ypač giliąsias, kažin ar dera nubraukti? Kažin ar dera nubraukti prasmės ieškojimą?“ Meilė Lukšienė, 2004 m.

Savęs suvokimas per savo šaknis – tautos istorijos žinojimas, pagarba jai, tautinių švenčių šventimas ir tradicijų laikymasis, pagarba tėvams, seneliams ir protėviams, pagarba kalbai ir tautosakai, jos išmanymas suteikia žmogui pasitikėjimo savimi, tikėjimo iš protėvių paveldėta vertybių sistema, asmeninio saugumo, stabilumo.

Mokyklos vaidmuo ugdant pamatines vertybes ypatingas, todėl siekiame, kad etninė kultūra pamokose būtų dėstoma giliai, iš esmės. Norime stiprinti etninės kultūros pozicijas mokyklose. Etninės kultūros dėstymas, būdamas nepaprastai integralus dalykas, gali tapti pamatu visai ugdymo programai.   LEKUS aktyviai dalyvauja įvairiuose ŠMM, UPC organizuojamose veiklose, bendradarbiauja kuriant metodinę medžiagą etnokultūriniam ugdymui.

 

Mielieji etninės kultūros ugdytojai!

Esate laukiami Jums skirtoje svetainėje, kurioje dalijamasi dalykine bei metodine medžiaga, vertingomis nuorodomis ir kita naudinga informacija.