Nariai

Šiuo metu LEKUS vienija 66 nariai – etninės kultūros ugdytojai, kurie vykdo etnokultūrinę mokslinę, mokomąją ir šviečiamąją veiklą, teikia siūlymus bei vykdo ekspertavimo veiklą visais klausimais, susijusiais su etninės kultūros ugdymu. Taip pat skatina naujas etninės kultūros ugdymo ir ugdymosi metodikas, skleidžia etnokultūrinio ugdymo(-si) gerąją patirtį, organizuoja etninės kultūros ugdytojų susitikimus, konferencijas, kursus, seminarus, disputus, ekskursijas ir kitus metodinius bei dalykinius renginius.