Veikla

Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga susikūrė 2014 m. birželio mėnesį. Per Lietuvos etninės kultūros draugijos suvažiavimą buvo nuspręsta įkurti tokią organizaciją, kuri, bendrai veikdama, siektų etninės kultūros ugdymo plėtros ir tobulinimo, tautinės savimonės puoselėjimo, skleidžiant etninės kultūros suvokimą, tradicines dorovines ir moralines vertybes.
LEKUS veikia visoje Lietuvos teritorijoje ir telkia šalies etninės kultūros ugdytojus, siekdama puoselėti visuomenės tautinę tapatybę, savivertę ir savigarbą, palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir kultūros įstaigomis, bendradarbiauja su pedagogų organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, skatina etninės kultūros pedagogų, mokslininkų ir kultūros darbuotojų bendradarbiavimą, vykdo įvairią projektinę veiklą ir kt.
Sąjunga dalyvauja projektuose, susijusiuose su mokinių pilietinių iniciatyvų skatinimu, gamtosauga, bendradarbiauja su kitomis asociacijomis, lietuvių bendruomenėmis užsienyje.

Veiklos ataskaitos ir metiniai pranešimai:

Metinis pranešimas 2021 m RC