Grįžti į visas naujienas >>

Kviečiame mokytis etnomuzikologijos

2017-02-11

Mieli Etninės kultūros žmonės,

kreipiuosi į Jus, prašydama pagalbos – reikėtų kuo greičiau ir plačiau paskelbti žinią apie „Muzikinio folkloro“ (Etnomuzikologijos) studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje!!!

Nors 2017 m.  prėmime jau bus tam tikrų naujovių, mums rudenį dar bus leidžiama skelbti stojimą į Muzikinį folklorą. Bėda ta, kad nuo šiol turi būti įstoję ne mažiau kaip 4 studentai – tik tuomet gali būti vykdomos studijos. Kol kas tiek kandidatų nežinome.

Primenu, kad stojantiems į meno studijas nereikia laikyti valstybinio Matematikos egzamino, tačiau reikia Muzikologijos egzamino.

Atrodo, kad nuo šių metų (2017) atsiras galimybė stoti į Etnomuzikologiją“, kuri būtų priskirta ne meno, bet humanitarinių mokslų krypčiai – tai būtų stambios studijų programos „Meno teorija ir kritika“, kuri apimtų Muzikologijos, Teatrologijos ir pan. specializacijas („Etnomuzikologijos“ pagrindiniai dalykai būtų beveik tie patys, kaip „Muzikinio folkloro“, tik reikėtų rašyti solidesnį Bakalauro darbą). Šių humanitarinių studijų geroji pusė yra ta, kad nereikia laikyti „Muzikologijos“ egzamino (ir nėra stojamojo egzamino – vertinami balai), blogoji pusė – kad prisideda valstybinis Matematikos egzaminas (kurio kai kurie, anksčiau planavę stoti į „Muz. folklorą“ ar menus, galėjo ir nenumatyti, o mokyklose, kaip žinia, viskas turi būti sprendžiama iš anksto…). Manyčiau, kad šios studijos galėtų būti patrauklios žingeidiems, moksleiviams, besidomintiems ne tik lietuvių, bet ir kitų pasaulio tautų menu, muzika, papročiais, linkusių mąstyti apie įvairių meno reiškinių kilmę, kultūrų sąveikas, tradicijas, jų kaitą ir pan. Svarbu tai, kadšioje programoje – ne tik sausa teorija, bet ir daug praktikos: muzikavimo/dainavimo/šokio ir kt. galimybių.

Bet tai dar nepatvirtinta iki galo žinia…

Dabar mes turime laiko tik iki vasario 15 d. (trečiadienio) – išsiaiškinti, ar surinktume tuos 4-5 stojančiuosius. Jei suprantame, kad ne – į „Muzikinį folklorą“ priėmimas šiais metais neskelbiamas!!!

Pridedu reklaminį skelbimėlį ir visus studijų dalykus (B ir M programose). Galiu patikinti, kad tai tikrai įdomūs dalykai, kuriuos noriai pasirenka ir kitų specialybių (ar net kitų Vilniaus universitetų) studentai 🙂

Labai prašau informuoti visus, kuriem tai galėtų rūpėti. Visiais klausimais galima skambinti man, tel 861670502 – dieną ir naktį 🙂

Susirūpinusi Etninės kultūros studijų išlikimu,

Daiva Vyčinienė

P.S. norėčiau atkreipti dėmesį, kad, pagal naujai atliktus tyrimus, „Muzikinis folkloras“ yra viena iš kelių belikusių etnologijos srities studijų programų visoje Lietuvoje…

 

Muzikinio folkloro studijos_B ir M dalykai

Kvietimas studijuoti_Etnomuzikologijos katedra

 

 

 

Grįžti į visas naujienas >>