2019-06-14
Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga jau 5-tus metus iš eilės gauna finansavimą projektams, skatinantiems mokinių užimtumą vasaros metu. Projektus finansuoja Lietuvos neformaliojo švietimo centras. Šiais metais taip pat kviečiame mokinius ir jų mokytojus, vietos jaunimo bendruomenes ar kitas jaunimo organizacijas...

2019-06-10
Šį rugpjūtį į pajūrį visus kanklių muzikos mylėtojus pakvies kūrybinio kankliavimo stovykla. Pagrindinės stovyklos organizatorės - žymios Lietuvos kankliuotojos Agota Zdanavičiūtė, Žemyna Trinkūnaitė ir Indrė Jurgelevičiūtė. Plačiau apie stovyklą ir jos praogramą skaitykite: <a href="http://www.lekus.lt/wp-content/uploads/2019/06/Kūrybinio-kankliavimo-stovykla.docx">Kūrybinio-kankliavimo-stovykla</a>

2019-06-06
Šiais metais pirmą kartą įvykusi Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada įtraukta į konkursinės eilės sudarymą 2019 metais. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados nugalėtojai, kaip ir kitų olimpiadų nugalėtojai galės gauti papildomų taškų stojant kitas ugdymo įstaigas. Dalinamės įstatymo pakeitimo nuoroda: <a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/57c89491824811e98a8298567570d639?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=db460b6f-bc5e-47db-8298-88830c664000">pakeitimas</a>

2019-06-06
Seimas priėmė Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų ir Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymų pataisas (projektai Nr. XIIIP-2587(2), Nr. XIIIP-2588(2), kuriomis nuspręsta įtvirtinti Lietuvos etnografinių regionų vėliavų, miestų, miestelių ir kaimų, užsienio lietuvių bendruomenių vėliavų naudojimo teisinį...

2019-05-30
Visus besidominčius etnine kultūra kviečiame studijuoti lyginamąsias kultūrų studijas Vytauto Didžiojo universitete. Daugiau informacijos rasite: <a href="http://hmf.vdu.lt/magistrantutos-programa-lyginamosios-kulturu-studijos/?fbclid=IwAR0gGYKAm2RpD8fE0tyeCUnOvBevHtaVfc-kqNaLj4YjiLERCmRsTe2eeGM">http://hmf.vdu.lt/magistrantutos-programa-lyginamosios-kulturu-studijos/?fbclid=IwAR0gGYKAm2RpD8fE0tyeCUnOvBevHtaVfc-kqNaLj4YjiLERCmRsTe2eeGM</a>