Grįžti į visas naujienas >>

Tarptautinių tyrimų rezultatų pristatymas švietimo bendruomenių asociacijoms

2017-01-06

Š.m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pakvietė asocijuotų organizacijų atstovus į Lietuvos mokinių pasiekimų IEA TIMSS ir OECD PISA tarptautinių tyrimų rezultatų pristatymą ir diskusiją, kurios tikslas numatyti veiklas, kaip gerinti mokinių pasiekimus.

Susirinkusiuosius pasveikino Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Apie Lietuvos mokinių pasiekimus tarptautiniuose IEA TIMSS ir OECD PISA tyrimuose papasakojo  IEA generalinės asamblėjos ir OECD PISA valdybos narė dr. Rita Dukynaitė.

Vėliau vyko diskusijos darbo grupėse pagal temas: 1. Mokyklos vidaus tvarka ir mokyklos kultūra, 2. Psichologiniai veiksniai ir mokinių pasiekimai, 3. Ugdymo programos ir pasiekimų lygiai, 4. Lytis ir mokinių pasiekimai. Buvo diskutuota, kuo asociacijos gali konkrečiai prisidėti prie mokinių pasiekimų gerinimo.

edf

Skirtingose darbo grupių diskusijose aktyviai dalyvavo LEKUS atstovės Gražina Kepežinskienė, Virginija Vitunskaitė, Roma Svigarienė ir Rūta Čėsnienė.

bst

Po grupių darbo pristatymų vyko bendra apvaliojo stalo diskusija. Asociacijų atstovai pabrėžė sistemingo, giluminio bendradarbiavimo su švietimo institucijomis poreikį, išsakė pasiryžimą aktyviai dalyvauti atnaujinant ugdymo turinį, rengiant vadovėlius, išsakė nuomonę, kad programos turi būti aiškios ir suprantamos visai bendruomenei. Asociacijos mato prasmę bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis, keliant mokytojų kompetencijas.

 

 

Grįžti į visas naujienas >>