Grįžti į visas naujienas >>

Susitikimas

2019-02-01

Sausio 31 d., Ugdymo plėtotės centre visos švietimo asociacijos, profesinių sąjungų atstovai, tėvų forumo atstovai buvo pakviesti į susitikimą su Nacionalinio egzaminų centro direktore Saule Vingeliene, NEC komanda, ŠMSM ir UPC atstovais.

Buvo pristatyta NEC veikla, tarptautinių tyrimų išvados.  NEC įvardino susitikimo tikslą – gauti darbų sąrašą, išsiaiškinti pokyčių prioritetus.

Buvo pristatytas 2019-2021 m.m. Mokinių išorinio vertinimo kaitos planas, kuris sukėlė daug diskusijų.

Buvo patikinta, kad bus sudaromos  darbo grupės, kurios spręs mokytojų iškeltus klausimus.  į grupių darbą bus kviečiamos asociacijos, tariamasi su jomis.

Pastebime, jog šiuo metu asociacijos aktyviai kviečiamos į susitikimus, siūloma bendradarbiauti. Galima pasidžiaugti, kad asociacijos įgyja didesnį svorį, jos tampa labiau matomos. Mūsų asociacija taip pat dalyvauja visuose susitikimuose:   su naujuoju ministru A. Monkevičiumi,  Ugdymo plėtotės centre organizuota diskusija dėl asociacijų bendradarbiavimo su UPC, VDU kviečia tartis su mumis dėl tolimesnės  partnerystės ir bendradarbiavimo.

Taip pat informuoju, kad LEKUS priklauso Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybai, kuri aktyviai veikia, išreiškia bendrą nuomonę, inicijuoja susitikimus su valstybės institucijomis.

Dabar kaip niekad turime puikias galimybes pokyčiams.

Grįžti į visas naujienas >>