Grįžti į visas naujienas >>

Projektas „Kelionė po Lietuvą“: Alytaus rajono kaimo takeliais

2017-12-27

Dažnai skubame, lekiame ir nepastebime visai šalia mūsų esančių įdomių gamtinių ar istorinę praeitį menančių objektų. Nerandame laiko pakalbinti šalia gyvenančių kaimo vyresnųjų, kurių atmintyje gyva lietuviškų kaimų istorija.
Nuo spalio mėnesio Alytaus Putinų gimnazijos mokinės Ligita Nedzinskaitė, Justina Mačiūtė, Kamilė Baliukonytė, Greta Judickaitė, kartu su geografijos mokytoja Vilma Cikanavičiene dalyvavo respublikiniame Lietuvos etnokultūros ugdytojų sąjungos organizuotame projekte „Kelionė po Lietuvą“. Gimnazijos komanda įgyvendindama projekto tikslus lankėsi nykstančiuose Alytaus rajono kaimuose ir rinko informaciją apie ten esančius istorinius objektus.
Keliaujant po kaimus ypač džiugino žmonių geranoriškumas, nuoširdumas bei šypsenos. Sužavėjo istorijos, kurias slepia jau seniai savo paskirtį praradę dvarai.
Pivašiūnų seniūnijoje, šalia Jurgelionių I kaimo riboženklio, yra išlikęs dvaras. Prieš prasidedant trėmimams jis priklausė ponams Bujelskams, kurie gyveno pasiturimai, samdė tarnus kasdieniams darbams nudirbti. Žmonės pasakoja, kad prie dvaro buvęs didelis rūsys, požeminiu tuneliu sujungtas su pagrindiniu pastatu. Jame buvo ne tik laikomas, bet ir gaminamas vynas. Galimas įėjimas yra išlikęs, tačiau paklaidžioti po požeminius tunelius nepavyks, jie yra užmūryti. 1941 m. šeimą ištrėmus į Sibirą dvaras liko tuščias ir neprižiūrimas. Dvarui išlikti padėjo jame įkurta mokykla, turėjusi apie 150 mokinukų. Visi norintys mokytis į pagrindinį pastatą netilpo, todėl šalia buvo pastatytas medinis namas, skirtas pradinėms klasėms. Mokykla turėjo sporto salę ir bendrabutį, tačiau šie pastatai neišlikę.
Šalia Jurgelionių kaimo yra Raubonys, šis kaimas taip pat jau neturi didžiosios dalies gyventojų. Žmonės pasakoja, kad kaimas sunyko pradėjus melioraciją, nes daugelis išsikėlė į didesnes gyvenvietes.
Miroslavo seniūnijoje dar gyvuoja Obelijos kaimas, ypač klestėjęs kolūkio laikais. Kaimo atsiradimo užuomazgos gali siekti apie I-II tūkstantmetį, nes, kaimo pakraštyje yra Obelijos piliakalnis, kuriam datuojamas šis įkūrimo laikotarpis. Vakariniame kaimo pakraštyje tyvuliuoja ledyninės kilmės Obelijos ežeras, dėl kurio kaimas ir gavo tokį pavadinimą. Taip pat yra išlikęs ir buvusio kolūkio pirmininko Prano Sasnausko iniciatyva išsaugotas, labai gerai išsilaikęs dvaras ir jo ūkiniai pastatai. Įdomu buvo sužinoti, kad šis šviesus žmogus ne tik pasirūpino dvaro renovavimo darbais, bet dvare buvo įkūręs muziejų, kuriame eksponavo drugelių kolekciją. Šio žmogaus iniciatyva Pupasodžio kaime yra įkurtas parkas „Dainavos legenda“, skirtas Vinco Krėvės kūrybai.
Projekto baigiamoji konferencija vyko Vilniuje Saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre. Klausant visų komandų pranešmus paaiškėjo, kad kaimų ir dvarų nykimo priežastys visoje Lietuvoje tos pačios. Dvarai liko tušti šeimininkus išvežus į Sibirą, kaimai ėmė sparčiai nykti vykdant melioraciją ir panaikinus kolūkius.
Norime pasidžiaugti, kad egzistuoja projektai, kurių metu sudaroma galimybė mokiniams tapti keliautojais, kraštotyrininkais, žurnalistais. Jie patys gali tyrinėti ir atrasti savo krašto istoriją, kuri neminima jokiuose rašytiniuose šaltiniuose.
Už pagalbą renkant informaciją dėkojame Anelei Nedzinskienei, Monikai Senūtienei, Adolfui Barysui bei Alytaus rajono viešosios bibliotekos darbuotojoms.

Alytaus Putinų gimnazijos geografijos mokytoja Vilma Cikanavičienė

Grįžti į visas naujienas >>