Grįžti į visas naujienas >>

Pirmoji etninės kultūros olimpiada

2018-12-19

Šiais mokslo metais šalyje pirmąjį kartą skelbta Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada dviem amžiaus grupėms (6-8 kl. ir 9-12 kl.). Etninės kultūros globos tarybos Švietimo ir mokslo grupės bei Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos (LEKUS) sutarimu, atsižvelgiant į Bendrąsias Etninės kultūros pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pasiūlyta sudaryti klausimus tik iš vienos konkrečios temos „Kalendorinės šventės ir papročiai“.
Rajono mokyklose, kaip ir daugumoje kitų šalies savivaldybių, Etninės kultūros dalykas atskirai nėra dėstomas. Tad pagal turimas sąlygas bei galimybes mokytojai integruoja šio dalyko pagrindines temas į ugdymo turinį. Kai kuriose mokyklose tam minimaliai skiriama neformaliojo ugdymo valandų. Pasirengti ir dalyvauti renginyje nebuvo paprasta. Olimpiados sąlygos ir jos užduočių turinys iš mokinių reikalavo kompleksinių šios srities gebėjimų, nes susidėjo iš dviejų dalių: etnokultūrinio pažinimo testo bei etnokultūrinės kūrybinės raiškos gebėjimų demonstravimo. Manome, kad kitais metais Etninės kultūros olimpiados sąlygos šalies mastu turės būti tobulinamos.
Olimpiados rajono etape, kuris vyko Gargždų „Minijos“ progimnazijoje, sulaukėme dalyvių iš keturių bendrojo ugdymo mokyklų jaunesniųjų mokinių grupėje. Džiaugiamės olimpiados dalyviais, atvykusiais iš Gargždų „Minijos“ progimnazijos, Gargždų „Kranto“, Dituvos ir Ketvergių pagrindinių mokyklų, kuriuos olimpiadai rengė mokytojai Aušrinė Prazauskaitė, Eglė Avilovienė, Gintarė Januškienė, Ilona Tulabienė, Vitalija Valaikė bei Ringaudas Stoškus.
Į Šilutėje vyksiantį Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados zonos etapą vertintojai, kuriems vadovavo Dovilų etninės kultūros centro etnologė, Klaipėdos etnokultūros centro folkloro ansamblio „Kuršių ainiai“ vadovė Jolita Vozgirdienė, nutarė deleguoti Gabrielę Popovaitę ir Gretą Sikanovą iš Ketvergių pagrindinės mokyklos (mokytoja E. Avilovienė) bei Mildą Tulabaitę iš Gargždų „Minijos“ progimnazijos (mokytoja Gintarė Januškienė).
Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti Savivaldybės prizais, Švietimo skyriaus vedėjo Algirdo Petravičiaus padėkos raštais bei Gargždų „Minijos“ progimnazijos dailės darbeliais. Organizatorių vardu nuoširdžiai dėkojame progimnazijos bendruomenei ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui Linai Zubauskienei už pagalbą ir svetingumą.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,

Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos valdybos narė

Irena Barbšienė

Fotografijos autorė mokytoja Gintarė Januškienė

Grįžti į visas naujienas >>