Grįžti į visas naujienas >>

Nutarta įteisinti etnografinio regiono herbą

2019-06-06

Seimas priėmė Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų ir Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymų pataisas (projektai Nr. XIIIP-2587(2), Nr. XIIIP-2588(2), kuriomis nuspręsta įtvirtinti Lietuvos etnografinių regionų vėliavų, miestų, miestelių ir kaimų, užsienio lietuvių bendruomenių vėliavų naudojimo teisinį reguliavimą.

Pagal priimtas pataisas miestų, miestelių ir kaimų vėliavų naudojimo tvarką nustatys savivaldybės taryba, Lietuvos etnografinių regionų (Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos), Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos) – Etninės kultūros globos taryba, užsienio valstybių (kraštų) lietuvių bendruomenių – užsienio lietuvių bendruomenių valdymo institucijos, suderinusios su Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba.

Kartu šiais pakeitimais nutarta įteisinti etnografinio regiono herbą, reglamentuoti jo naudojimo tvarką ir nustatyti, kad etnografinių regionų herbų etalonus Lietuvos heraldikos komisijos teikimu tvirtintų Respublikos Prezidentas. Etnografinio regiono herbo naudojimo tvarką nustatys Etninės kultūros globos taryba.

Priimtos naujos nuostatos įsigalios spalio 1 d.

Šiuo metu įstatymuose įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje oficialiai gali būti naudojamos Lietuvos valstybės vėliava, Lietuvos valstybės istorinė (herbinė) vėliava, užsienio valstybių vėliavos, Europos Sąjungos vėliava, tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavos, kitų tarptautinių organizacijų vėliavos, Respublikos Prezidento vėliava, apskričių ir savivaldybių vėliavos.

Už Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo pakeitimus balsavo 109 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė 1 parlamentaras. Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo pataisas palaikė 108 Seimo nariai.

2019 m. gegužės 30 d. pranešimas žiniasklaidai

Parengė
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausiasis specialistas
Rimas Rudaitis

Grįžti į visas naujienas >>