Grįžti į visas naujienas >>

„Naminuke“ etninės kultūros renginių įvairovė

2016-12-20

Saugokime ir puoselėkime savo istoriją, papročius ir kalbą, – skambėjo raginimas literatūrinėje popietėje „Iš lobių skrynelės – į vaikų širdeles“.

Gargždų lopšelyje-darželyje „Naminukas“ vykusi etnokultūros savaitė „Iš lobių skrynelės“ apjungė keturias kartas, puoselėjant Advento, Kalėdų laikotarpio tradicijas ir papročius. Projektui įgyvendinti iš dalies buvo skirtas finansavimas pagal Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros 2015–2017 metų programą.

Advento vakaronė – pirmas, tradicine tapusios etnokultūros savaitės „Iš lobių skrynelės“ renginys. Antrus metus iš eilės vakaronę organizuoja auklėtoja metodininkė Danutė Surplienė. Jai talkino auklėtoja Jūratė Petrusevičienė. Pedagogės ieškojo naujų organizavimo būdų bei formų; tradicijas ir papročius pristatė kitaip.
Klaipėdos rajono amatų centre Veiviržėnuose ugdytiniai susipažino su audimo, odos, keramikos edukacija.
Ugdytiniai, jų tėvai, rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pradinių klasių pedagogai turėjo galimybę susipažinti ir praplėsti žinias apie tautinį Klaipėdos krašto kostiumą, žemaičių apdarus, kuriuos akivaizdžiai pristatė Irena Barbšienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, Gargždų kultūros centro folklorinio ansamblio „Cyrulelis“ narė.
Apie bičių gyvenimą, bičių produktų naudą žmogui, bitininko aprangą, žvakių iš vaško liejimo subtilybes, kurias vaikai išbandė patys, papasakojo bitininkas Nikolajus Gorčiakov.
Antros etnokultūros savaitės dienos popietę į edukacinę valandėlę „Ne už kalnų ir Kalėdos…“ vyresniųjų, priešmokyklinių grupių ugdytinius ir jų tėvelius pakvietė tautodailininkė Valentina Kaubrienė. Jos surengta kūrybinių darbų parodėle džiaugėsi ne tik suaugę…
Plačiomis šypsenomis nušvito vaikų veidukai, kai pamokyti tautodailininkės, patys sukūrė varpelius eglutei papuošti.
Trečia diena taip pat buvo turininga. Vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai susipažino su Gargždų krašto muziejumi, dalyvavo edukacinėje valandėlėje „Susikurk kalėdinę kompoziciją“, kurią surengė edukatorė Gintarė Sargūnaitė.
Kalėdinės kūrybinės dirbtuvėlės „Liaudies menas atgyja mažose rankelėse“ vyko net keturiose grupėse. Įvairius darbelius kūrė 3-6 metų ugdytiniai.
Priešmokyklinio ugdymo grupėje „Gudručiai“ ugdytiniai kūrė Vilties angelus. Įvairių angelų kūrimo technikų pristatė auklėtoja metodininkė Genrūda Grykšienė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ilona Petronaitienė ir tautodailininkė Valentina Kaubrienė.
Vilties angelus su nuoširdžiais palinkėjimais ugdytiniai, pedagogės ir viešnia padovanos vaikams sergantiems onkologinėmis ligomis.
Grupės „Smalsučiai“ ugdytiniai kartu su Vida Mockiene ir Gendruta Kniukštiene, vyresniosiomis ikimokyklinio ugdymo auklėtojomis bei ugdytinių mamomis Simona Žilinskiene ir Erika Venckiene kūrė sveikinimo vienišam žmogui atvirukus.
Atvirukus laiškininkas Zigmas Sermontis prieš Šv. Kalėdas įteiks vienišiems žmonėms.
Grupės „Ančiukai“ ugdytiniai padedami auklėtojos metodininkės Irenos Vilutienės kūrė kalėdinius žaisliukus. Jais papuoš grupės eglutę.
Grupėje „Ežiukai“ ugdytiniai puošė skareles močiutei. Jiems padėjo auklėtojos metodininkės Audronė Gedvilienė ir Virginija Martyšienė bei ugdytinės tėvelis Vaidas Lukauskas.
Įvairiais raštais dekoruotas skareles vaikai dovanos savo močiutėms.
Literatūrinė popietė „Iš lobių skrynelės – į vaikų širdeles“ vainikavo visos etnokultūros savaitės „Iš lobių skrynelės“ renginius.
Ugdytiniai dainavo žemaičių krašto dainas, ėjo ratelius, minė mįsles. Neatsiliko ir suaugę. Skambėjo ugdytinės močiutės Danutės Butkienės žemaičių tarme sekama pasaka, tėvelio Evaldo Bitkerio perskaitytas eilėraštis, mamytės Vilmos Kleinauskienės įdomus pasakojimas, močiutės Reginos Stonkuvienės, mamos Tomos Stonkės ir dukrelės Urtės Stonkutės žemaičių krašto daina.
Visus sudomino Gargždų kultūros centro folklorinio ansamblio „Cyrulelis“ (vadovas Vidmantas Radavičius) pasakojimas apie žemaičių krašto vyrų ir moterų tautinius apdarus, Advento-Kalėdų dainos, rateliai, kuriuos ėjo ir maži, ir dideli, pasakojimai žemaičių tarme.
Renginį organizavo dviejų tarmių atstovės: Rita Dumašienė, logopedė metodininkė, gimusi ir užaugusi Aukštaitijoje, Virginija Martyšienė, auklėtoja metodininkė, gimusi ir užaugusi Žemaitijoje. Visiems renginiams talkino vyresnioji muzikos vadovė Jūratė Dirškienė.
Manau, kad šis projektas, netradicinis, šiuolaikiškas veiklų organizavimas šiandienos tėvams ir vaikams praplėtė žinias apie Advento, Kalėdų papročius, padėjo formuoti vaikų dorovines nuostatas, kūrybiškumą, meilę ir prieraišumą tėviškei, sustiprino artimųjų ryšius.

Informaciją parengė Rima Butkuvienė, Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ laikinai einanti direktoriaus pareigas

Daugiau nuotraukų galite pamatyti http://www.lekus.lt/g/naminuke-etnines-kulturos-renginiu-ivairove/

 

Grįžti į visas naujienas >>