Grįžti į visas naujienas >>

Misija „Lietuva“

2017-12-12

Visi žinome apie misiją „Sibiras“, kurios tikslas – sutvarkyti apleistas lietuvių tremtinių kapavietes, išsaugoti istorinę atmintį, bet ne menkesnė misija yra ir išsaugoti išnykusių Lietuvos vietovardžių, kaimų, kurių nebėra, ir juose gyvenusių bendruomenių atminimą. Tokio uždavinio šiemet ėmėsi Lietuvos mokyklų mokiniai su mokytojais.
Mokyklų bendruomenės kūrybiškai įpaminklino išnykusių kaimų (viensėdžių) pavadinimus, atrado savo aplinkoje įdomių, svarbių, saugotinų objektų (senas kapinaites, apleistą dvarą, sutrūnijusius laiptelius į piliakalnį ir kt.), ne tik domėjosi, bet ir rūpinosi jais, prisidėjo prie išsaugojimo. Mokiniai susitiko su buvusiais išnykusių kaimų gyventojais, išgirdo autentiškų pasakojimų, jautrių gyvenimo istorijų.
2017 m. gruodžio 8 d. Valstybės saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre įvyko Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos vykdomo projekto „Kelionė po Lietuvą“ respublikinė mokinių konferencija „Išnykusių Lietuvos vietovardžių įpaminklinimas“. Mokiniai, atvykę iš Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos, Stakliškių gimnazijos, Alytaus Putinų gimnazijos, Daugų Vlado Mirono gimnazijos, Panevėžio raj. Berčiūnų pagrindinės mokyklos, Kėdainių raj. Akademijos gimnazijos, Vilniaus Senvagės gimnazijos, pasidalino veiklos, kurią pradėjo dar rugpjūčio mėnesį, rezultatais. Mokiniai pristatė savo darbus, pasidalino surinkta medžiaga, siūlė idėjas, kaip galima būtų išsaugoti Lietuvos išnykusių vietovardžių atminimą, kaip juos prikelti naujam gyvenimui, pagal galimybes įgyvendino pavadinimų įpaminklinimo idėjas. Papasakojo apie planus tęsti pradėtus darbus: pastatyti ąžuolinį kryžių, suremontuoti laiptus į piliakalnį, sukurti spektaklį apie išnykusių kaimų bendruomenių gyvenimą ir kt.
Mokinių sukurtas pažintinis – mokomasis filmas „Pražuvę Lietuvos kaimai“, pasakojantis apie išnykusius kaimus bei parodytos išnykusių vietovardžių įpaminklinimo idėjos ir rezultatai nepaliko abejingų. Džiaugiamės pilietišku ir aktyviu Lietuvos jaunimu. Taip pat esame dėkingi Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui už projekto finansavimą ir pasitikėjimą Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga.

Filmas „Pražuvę Lietuvos kaimai“: https://www.youtube.com/watch?v=QKiaYH9mwWs&t=41s

Organizatoriai

Grįžti į visas naujienas >>