Grįžti į visas naujienas >>

Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys rengia projekto paraišką ir kviečia bendradarbiauti

2018-02-21

Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu jau keletą metų vykdo vaikų ir jaunimo kino filmų projektus etninės kultūros ir Lietuvos istorijos tematika. Jų tikslas yra, naudojant kino priemones, ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybiškumą bei meninius gebėjimus, stiprinti ryšį su savo gimtine bei etnine kultūra.
Lietuvos valstybės šimtmečio jubiliejui yra rengiamas naujas projektas. Kviečiame prie jo jungtis bendrojo lavinimo mokyklas, kultūros centrus ir kitas įstaigas, turinčias mokinių arba jaunimo teatro, kino, kraštotyros, folkloro kolektyvus, visus kino menu ir etnine kultūra besidominčius vaikus, jaunimą, pedagogus, kultūros darbuotojus. Projekto metu bus skatinama kurti nedidelės apimties dokumentinius-kronikinius ir vaidybinius kino kūrinius lietuvių tautosakos ir valstybės istorijos tematika, dalyvaujant vaikams ir jaunimui. Baigiamajame renginyje metų pabaigoje vyks šių kino kūrinių apžiūra-konkursas, kurio metu vaikai ir jaunimas galės pamatyti savo ir bendraamžių sukurtus kino filmus, komandos galės varžytis ir „protų mūšyje“ Lietuvos valstybės šimtmečio ir lietuvių tautosakos tema, vyks seminaras švietimo bei kultūros darbuotojams („protų mūšio“ gairės, seminaro programa ir varžytuvių nuostatai bus atsiųsti). Bus apdovanoti įdomiausi kino kūriniai, geriausi aktoriai, režisieriai, operatoriai (skirstant pagal amžiaus grupes ir kitus kriterijus. Vertinimo kriterijai bus atsiųsti). Seminaro dalyviai gaus pažymėjimus. Dalyvavimas seminare nemokamas.
Norintys dalyvauti projekte galės:
-pristatyti anksčiau sukurtus kino filmus (arba tik nufilmuotus epizodus).
-sukurti naujus filmus apžiūrai-konkursui. Pageidaujantiems organizatoriai ir kiti konkurso dalyviai padės konsultacijomis, aktoriais, operatoriais ir kitaip.
-padėti kitiems dalyviams kurti kino filmus (visų pirma vaidybinius: vaidinti, filmuoti, montuoti, pasidalinti patyrimu ir kt.).
Organizatoriai dalyviams padės surasti partnerius, jeigu jie bus reikalingi. Kino kūrinių pageidaujama tematika, formatas ir vertinimo kriterijai bus konkretizuoti atsiųstuose nuostatuose. Svarbiausias vertinimo kriterijus: kuo didesnis vaikų ir jaunimo indėlis ir kuo ryškesnė jų kūrybinė improvizacija.
Kviečiame dalyvauti!
P.S. Kino filmai pristatyti konkursui, vykusiame ASU 2017-03-17 d. šiame projekte dalyvauti negali.

Informacija:
Romualdas Povilaitis (projekto vadovas)
el.p.romualdas.povilaitis@gmail.com
tel. 8688-43356; 8240-28281

Grįžti į visas naujienas >>