Grįžti į visas naujienas >>

LEKUS tęsia savo veiklą sustiprėjusi

2016-11-03

Gerbiami etninės kultūros ugdytojai,

džiaugiamės, kad jau veikia mūsų internetinė svetainė.

Tikimės, kad ši svetainė taps organizacijos reprezentaciniu veidu. Svetainė bus naudojama kaip informacinis įrankis LEKUS veiklos bei lietuvių etninės kultūros populiarinimui visuomenėje, taps gyvybiškai svarbiu komunikacijos kanalu etninės kultūros ugdytojų bendruomenės išlaikymui. Naujai sukurtoje internetinėje svetainėje planuojama išskirti tokias pagrindines komunikacijos kryptis:

  1. Kurti stipresnę organizacijos tapatybę ir įvaizdį visuomenėje – informuoti visuomenę apie LEKUS vykdomas veiklas ir veiklų kryptingumą; pabrėžti organizacijos siekiamus tikslus ir veiklų prioritetus, kad informacija apie organizaciją taptų matoma ir lengvai prieinama tiek visuomenei, tiek tikslingoms institucijoms;
  2. Plėtoti bendradarbiavimo ir partnerystės ryšius – teikti informaciją apie LEKUS vykdomus projektus; išsamiai aprašyti veiklų kryptingumą ir pritraukti atitinkamus partnerius; plėsti partnerystės ir bendradarbiavimo galimybes tarp įvairių institucijų visoje Lietuvoje; ieškoti partnerystės galimybių vykdant etnokultūrinę mokslinę, mokomąją ir šviečiamąją veiklą;
  3. Informuoti visuomenę apie Lietuvos etninę kultūrą ir jos ugdytojų svarbą – pateikti informaciją apie Lietuvos etninę kultūrą ir jos ugdytojus, ugdyti tautinę savimonę ir savigarbą, viešinti informaciją apie kitas NVO – partneres .
  4. Plėsti etninės kultūros ugdytojų bendruomenę – informuoti apie vykdomus mokymus ir kitas Lietuvos etninės kultūros ugdytojų kvalifikacijos kėlimo galimybes;
  5. Stiprinti organizacijos finansinį savarankiškumą – informuoti apie galimybes prisidėti prie LEKUS finansinio savarankiškumo didinimo (2% pajamų mokesčio skyrimas), bendradarbiavimo galimybes verslo sektoriui; siūlomų mokamų mokymų, užsiėmimų viešinimas ir t.t.);
  6. Žmogiškųjų išteklių stiprinimas ir plėtra – viešinti ir skatinti visuomenės narių įsitraukimą į LEKUS veiklą, stiprinti tiek vidinę esamų narių komunikaciją Lietuvos mastu, tiek išorinę komunikaciją, skirtą naujų narių bei savanorių pritraukimui.

 

Svetainė dar nebaigta kurti, bet jau funkcionuoja, tad kviečiame aktyviai dalyvauti užpildant ją turiniu: siųskite viską, kuo norite pasidalinti – nuo renginių, veiklos iki savo metodinės medžiagos ir kitos naudingos informacijos. Medžiagą prašome siųsti adresu astavaliu@gmail.com arba lekus2014@gmail.com

Sukurti LEKUS svetainę turėjome galimybę  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri skyrė finansavimą Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų finansavimo 2016 metų  konkurse, dėka. Už gautas lėšas stipriname LEKUS institucinius gebėjimus, būtinus sėkmingam ir efektyviam veiklos vykdymui bei finansiniam savarankiškumui, kuriame komunikacijos strategiją.

Brangūs LEKUS nariai ir kiti etninės kultūros ugdytojai, gavome puikią erdvę bendrauti, galimybę būti išgirstiems, pamatytiems, naudokimės ja, tik mūsų visų pastangomis svetainė gyvuos.

 

Linkėdama sėkmės visuose gražiuose Jūsų darbuose,

LEKUS pirmininkė   Rūta Čėsnienė

 

 

Grįžti į visas naujienas >>