Grįžti į visas naujienas >>

LEKUS kviečia dalyvauti projekte „Kelionė po Lietuvą“

2017-09-26

2017 metų projektas – 2016 metais pradėto projekto „Kelionė po Lietuvą“ tęsinys.
Birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seime konferencijoje – forume „Vietovardžių (išnykusių kaimų vardų) išsaugojimo, įpaminklinimo sprendimai, pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį“ buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad 1959-1989 m. iš Lietuvos gyvenamųjų vietovių sąrašo buvo išbraukta 5 600 kaimų pavadinimų (tradicinių vietovardžių). Šiuo metu, pagal dabar galiojančią įstatyminę bazę, neapibrėžtoje būsenoje yra 4 000 kaimų ir viensėdžių vardų. Atskirose savivaldybėse iš juridinės vartosenos ir toliau išbraukiami istoriniai kaimų pavadinimai, nors įvairiose institucijų nutartyse besąlygiškai pripažinta, jog senųjų kaimų (ir viensėdžių) vardai yra nenuginčijama Lietuvos kultūros, istorijos ir kalbos vertybė.
Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga kviečia į kaimų vietovardžių įpaminklinimo darbą įsitraukti rajonų mokyklų bendruomenes, kūrybingai išnaudojant technologijų, pilietinio ir neformalaus ugdymo pamokas, o vietovardžių daugialypę vertę ir prasmę pasitelkti, rengiant pažintines krašto keliones (http://alkas.lt/2017/06/11/seime-keltas-lietuvos-vietovardziu-issaugojimo-klausimas-nuotraukos-video/).

Šis projektas prisidės prie išnykusių kaimų vardų išsaugojimo.

Projekto tikslas ir uždaviniai:
1. Kūrybingai įpaminklinti išnykusių senųjų kaimų vietovardžių pavadinimus.
2. Pasiūlyti ir/ar įgyvendinti išnykusių vietovardžių išaugojimo idėjas, taip pagerbiant ten gyvenusių bendruomenių atminimą;
3. Sukurti bendrą trumpametražinį projekte dalyvavusių mokyklų filmą „Pražuvę Lietuvos kaimai“ apie pradingusius kaimus ir jų įdomius gamtos/istorijos objektus;
4. Sudaryti sąlygas įvairaus amžiaus moksleiviams kūrybiškai bendrauti ir bendradarbiauti neformalioje aplinkoje.
Mokyklų bendruomenės kūrybiškai įpaminklins išnykusių kaimų (viensėdžių) pavadinimus, atras savo aplinkoje įdomius, svarbius, saugotinus objektus, ne tik jais domėsis, bet savanoriaus: rūpinsis jais bei puoselės, prisidės prie saugojimo. Siūlome pagal galimybes įgyvendinti senųjų kaimų (ir viensėdžių) vardų, kaip unikalių Lietuvos kultūros, istorijos ir kalbos vertybių, išsaugojimo idėjas, parodyti, kaip jas galima įgyvendinti, taip pagerbiant ten gyvenusių bendruomenių atminimą.
Bus sukurtas mokinių pažintinis – mokomasis filmas „Pražuvę Lietuvos kaimai“, pasakojantis apie išnykusius kaimus ir tų kaimų įdomius objektus bei parodytos išnykusių vietovardžių įpaminklinimo idėjos/projektai/veiklos ir/ar jų rezultatai. Baigiamosios konferencijos metu moksleiviai pristatys savo darbus, dalinsis įgyta patirtimi, idėjomis, vertins ir įsivertins, planuos tolimesnes veiklas. Bendradarbiaus skirtingų pomėgių mokiniai, ugdysis kūrybiškumą ir realizuos savo pilietines iniciatyvas. Filmas bus CD formatu išdalintas į mokyklų bibliotekas, paskelbtas internete ir rodomas moksleivių stovyklose, renginiuose.
Projekto nuostatai čia: Projekto Kelionė po Lietuvą2017 Nuostatai (1)
Kviečiame patvirtinti dalyvavimą projekte adresu lekus2014@gmail.com iki spalio 6 d.

Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos pirmininkė Rūta Čėsnienė

2016 metų projekto filmas: https://www.youtube.com/watch?v=Lm0kdB9P9s4&t=5s

Grįžti į visas naujienas >>