Grįžti į visas naujienas >>

Konferencija, skirta mokyklos bendruomenių metams pažymėti

2016-11-03

„Etnokultūrinis ugdymas mokyklos bendruomenei“

Š.m. rugpjūčio 26 d. Vilniaus Senvagės gimnazijoje vyko Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos konferencija „Etnokultūrinis ugdymas mokyklos bendruomenei“, skirta Mokyklos bendruomenių metams pažymėti. Į konferenciją susirinko etninės kultūros ugdytojai iš visos Lietuvos, dalyvavo ir įvairių dalykų mokytojai, puoselėjantys etninės kultūros tradicijas savo mokyklų bendruomenėse. Konferencijos dalyvius pasveikino ir palinkėjo kūrybingų, kupinų prasmingos veiklos naujųjų  mokslo metų Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys.

Apie autentiškų liaudies dainų dainavimo tradicijas bendruomenėse,  dainavimo tradicijų puoselėjimą šiandieninėje XXI a.  bendruomenėje kalbėjo prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė, Lietuvos teatro ir muzikos akademijos etnomuzikologijos katedros vedėja. Gerbiama profesorė papasakojo apie dainų skirstymą, iliustravo įvairius dainavimo būdus, pateikė įdomios video medžiagos iš liaudies dainų rinkimo ekspedicijų, pabrėžė autentiškų liaudies dainų dainavimo,  buriančio bendruomenes, svarbą šiandien, kalbėjo apie vienijančią žmones dainos galią.

Daiva Merkienė, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė, pasidalino gerąja pedagogine patirtimi, vyko paskaita-praktikumas  „Autentiškų liaudies dainų dainavimas – XXI a. mokyklos bendruomenės plėtrai“. Visi renginio dalyviai įsitraukė į  įdomią mokytojos pamoką: mokėsi autentiškų liaudies dainų, grojo originaliais  mokinių pagamintais instrumentais. Mokytoja Daiva Merkienė pademonstravo būdų ir metodų, kaip sudominti ir šiuolaikinį jaunimą liaudies dainų dainavimu, kaip paskatinti juos kurti.

Po pietų vyko  Lietuvos etinės kultūros ugdytojų sąjungos ataskaitinis susirinkimas, po pirmininkės Rūtos Čėsnienės metinio ataskaitinio pranešimo, kuriame buvo apžvelgta organizacijos veikla, vykdomi projektai,  prasidėjo gyva diskusija aktualiais etninės kultūros ugdytojams klausimais.  Savo gerąja etnokultūrinės veiklos patirtimi pasidalino, apžvelgė LEKUS skyrių regionuose veiklą, perspektyvas Kauno „Šilo“pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Gražina Kepežinskienė, Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorė, LEKUS Alytaus skyriaus pirmininkė – Virginija Vitunskaitė, VšĮ „Sarmatika“ direktorė, LEKUS valdybos narė Alina Sinicė, kanklininkė, LEKUS revizijos komisijos pirmininkė Vilmantė Lapeikienė.

Renginys vyko Vilniaus Senvagės gimnazijoje, kurioje nuo seno puoselėjami  lietuviški tradiciniai  papročiai, šventės, todėl bendruomenės buvo pasirinkta etninės kultūros ugdymo kryptis ir 1995 m. rugpjūčio 31 d. jai buvo suteiktas sustiprinto etninės kultūros dėstymo statusas. Šiandien etnokultūra integruojama į mokomuosius dalykus, neformalųjį švietimą, gimnazijos bendruomenės iniciatyva įkurtas etninės kultūros kabinetas – muziejus. Kasmet rugsėjo pirmosios šventės proga gimnazijos kieme uždegamas aukuras, atliekamos savitos apeigos.

LEKUS-Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga – nepolitinė, savanoriška, visuomeninė pelno nesiekianti organizacija. Pagrindinis LEKUS tikslas – telkti etninės kultūros ugdytojus, t.y. visus etnine edukacine veikla užsiimančius asmenis, bendrai veiklai, siekiant etninės kultūros ugdymo plėtros bei tobulinimo, tautinės savimonės ir savigarbos puoselėjimo, skleidžiant etninės kultūros suvokimą, tradicines dorovines ir moralines vertybes bei išnaudojant lietuvių tautos patirtį, sukauptą etninėje kultūroje.

Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos pirmininkė                               Rūta Čėsnienė

 

 

Grįžti į visas naujienas >>