Grįžti į visas naujienas >>

Konferencija „Etninės kultūros ugdymo padėtis Lietuvoje ir siekiamybė“

2018-05-23

LR Seimo laikinosios Etninės kultūros grupės, Etninės kultūros globos tarybos (EKGT) ir Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos (LEKUS) rengiama

KONFERENCIJA

Etninės kultūros ugdymo padėtis Lietuvoje ir siekiamybė

2018 m. gegužės 28 d. 10.00 – 17.00
LR Seimo Europos informacijos biuras
Seimo III rūmai, Gedimino pr. 53, Vilnius

PRELIMINARI PROGRAMA:

9.30 – 10.00 Konferencijos dalyvių registracija

10.00 – 13.00 I sesija
Pirmininkauja: Seimo narys Arūnas Gumuliauskas, EKGT pirmininkė doc., dr. Dalia Urbanavičienė, LEKUS pirmininkė Rūta Čėsnienė
Konferencijos įvadinė dalis
10.00 Konferencijos atidarymas (Seimo Kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko Eugenijaus Jovaišos, Seimo laikinosios Etninės kultūros grupės pirmininko Roberto Šarknicko bei Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų pasisakymai)
10.20 Etninės kultūros ugdymo reikšmė ir raida Lietuvoje. Doc. dr. Dalia Urbanavičienė (EKGT pirmininkė, LEKUS pirmininko pavaduotoja)
10.40 Folkloras – kūrybiškumo ir bendravimo mokykla visuose ugdymo tarpsniuose. Nijolė Grivačiauskienė (Šeimos folkloro mokyklėlės „Tindi rindi riuška“ vadovė, folkloro kolektyvų „Gegutala“, „Mėtauja“ ir „Mėtaujėlė“ vadovė)
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
11.00 Strategijos, kuriančios galimybes ne tik ugdyti etnine kultūra, bet ir ja gyventi ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Alina Sinicė (vaikų darželio „Baltų šalelė“ įkūrėja, LEKUS valdybos narė)
11.20 Šiuolaikinis etnokultūrinis ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų ugdymas: aktualumas ir galimybės. Raimonda Daunienė (vaikų darželio „Mažasis Trinapolis“ vadovė)
Pradinis ugdymas
11.40 Šiandienos iššūkiai tautinio tapatumo ugdymui pradinėse klasėse. Dr. Egidijus Skarbalius (Seimo eksparlamentarų klubo Švietimo ir mokslo komiteto narys, LEKUS pirmininko pavaduotojas).
12.00 Etninės kultūros pamokų svarba ir būtinumas pradinėse klasėse: patirtys, pastebėjimai ir susiklosčiusios tradicijos. Rima Visackienė (etninės kultūros mokytoja Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje).
Pagrindinis ir vidurinis ugdymas
12.20 Etninės kultūros specialisto poreikis pagrindinio ir vidurinio programose. Dr. Dovilė Kulakauskienė (Vilniaus universitetas), doc., dr. Andželika Bylaitė-Žakaitienė (Klaipėdos valstybinė kolegija).
12.40 Bendrieji integruoto ugdymo modeliai: užsienio ir Lietuvos mokslininkų įžvalgos. Prof., dr. Aldona Vilkelienė (Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija).

13.00-13.40 pietų pertrauka

13.40 – 15.30 II sesija
Pirmininkauja: Seimo narys Stasys Tumėnas, prof., habil. dr. Daiva Vyčinienė (LMTA, EKGT, LEKUS)
Neformalus etninės kultūros ugdymas
13.40 Neformalus etnomuzikinis ugdymas: padėtis muzikos mokyklose. Doc., dr. Gaila Kirdienė (LMTA Etnomuzikologijos katedra, LEKUS valdybos narė).
14.00 Etnokultūrinis ugdymas vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo centruose. Asta Valiukevičienė (Lietuvos vaikų ir jaunimo centro vyr. mokytoja, LEKUS valdybos narė).
Naujos iniciatyvos
14.20 Etninės kultūros ugdymo sampratos taikymas ilgosiose gimnazijose. Daiva Žiūrienė (Vilniaus Žvėryno gimnazijos direktorė) ir D. Urbanavičienė (EKGT pirmininkė).
14.40 Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados poreikis. Daiva Briedienė (Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui, LEKUS narė).
Etninės kultūros pedagogų rengimas
15.00 Etninės kultūros specialistų rengimo būklės apžvalga. Prof., habil. dr. Daiva Vyčinienė (LMTA Etnomuzikologijos katedros vedėja, LEKUS valdybos ir EKGT narė), doc., dr. Laimutė Anglickienė (VDU Kultūros studijų katedros vedėja, LEKUS valdybos narė) ir doc, dr. Dalia Senvaitytė (VDU Kultūros studijų katedra, EKGT narė).

15.30 – 17.00 III sesija
Pirmininkauja: Seimo narė Aušra Papirtienė, EKGT pirmininkė doc., dr. Dalia Urbanavičienė, LEKUS pirmininkės pavaduotoja doc., dr. Laimutė Anglickienė
Diskusijos ir rekomendacijų priėmimas

Konferencijos metu vyks internetinė transliacija, bus daromi garso ir vaizdo įrašai.

Organizacinis komitetas: doc., dr. D. Urbanavičienė, prof., habil.dr. D. Vyčinienė, doc., dr. D. Senvaitytė, R. Česnienė, dr. E. Skarbalius ir D. Briedienė.

Grįžti į visas naujienas >>