Grįžti į visas naujienas >>

Etnokultūrinis ugdymas Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijoje

2018-06-07

2017-2018 m. m. Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijoje etninės kultūros pamokas galėjo lankyti humanitarinio profilio III ir IV klasių gimnazistai. Ši gimnazija gali didžiuotis etninės kultūros ugdymo patirtimi suaugusiųjų švietimo grandyje – 2016-2017 m. m. etninės kultūros ugdymo suaugusiųjų ugdymo įstaigose tyrimas atskleidė, kad etninė kultūra apskritai minėtais metais buvo dėstoma tik dvejose Lietuvos suaugusiųjų ugdymo įstaigose – ir viena jų – Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija, kurioje etninės kultūros dalykas dėstomas nuo 1996 m.

Vilniaus „Židinio“ gimnazija kiekvienais metais taip pat gali didžiuotis neformaliojo ugdymo renginiais, skirtais etninės kultūros ugdymui. Norime jums pristatyti 2017-2018 m. m. renginius bei pasidalinti gerąja patirtimi juos rengiant.

Mokslo metus pradėjome išvažiuojamuoju seminaru – negalint gimnazijos patalpose priimti žmonių su negalia, o tokių užsiregistravusių į seminarą buvo, šiaudinių sodų rišimo mokymai buvo organizuoti Neries regioninio parko direkcijoje. Rugsėjo 29 d. Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos mokiniai vyko į edukacinę pažintinę išvyką. Aplankėme Molėtų observatoriją ir Etnokosmologijos muziejų. Taisyklė, kad geriau vieną kartą pamatyti, nei šimtą kartų išgirsti tikrai pasiteisina – išvykos dalyviai pilni įspūdžių, kuriais vėliau galėjome pasidalinti pamokų metu.

pav_1

Spalio pabaigoje, prieš rudens atostogas, mūsų gimnazijoje daug metų vyksta jau tradiciniu tapęs renginys Vėlinėms paminėti. Šiai progai esame sukūrę daug spektaklių – ir protėvių, ir laiko rato, ir savižudybių, ir kunigaikščių temomis. Šiemet bandėme gilintis į Paukščių tako, dangaus, vėlių ir šiaudinio sodo sąsajas. Turėjome nuostabų lektorių – paskaitininką Saulių Lovčiką. Sutarta valanda užsitęsė iki trijų – ir smagiausia, klausytojų netrūko. Šiais metais gimnazistai kartu su etninės kultūros mokytoja išdiskutavo, kuo gi siejasi šiaudiniai sodai, dangus ir vėlės, ir apie tai buvo sukurtas minifilmukas „Rugio kelias“. Labai džiaugėmės, kai per trumpą laiką, patalpintas Facebook, „Rugio kelias“ sulaukė daugiau kaip 5000 peržiūrų.

pav_3

Lapkričio mėnesį suaugusiųjų ugdymo įstaigos organizuoja Suaugusiųjų mokymo savaitės renginius. Šiemet mūsų gimnazijos etninės kultūros mokytoja metodininkė bendrame renginyje, kuris vyko Petkevičaitės-Bitės SMC, organizavo kūrybines dirbtuves „Vytinės juostos ritmu“, kuriose visi dalyviai daug sužinojo apie vytines juostas bei išmoko jas nusivyti, ir surengė seminarą „Meditacija vytinės juostos ritmu kūrybiškumui, kultūrinei nuovokai ugdytis“.

pav_4

2017 m. etnokultūrinį ugdymą užbaigė Advento seklyčia. Gruodžio 21 d. Etninės kultūros ir muzikos kabinete veikė seklyčia, kurią galėjo aplankyti tiek gimnazijos, tiek vietos bendruomenės nariai, išmokti Advento dainų, įsigyti įvairių dirbinių, kuriuos gamino ir patys mokiniai ir mokytojai, peržiūrėti filmą „Imu jūsų duoną“, išsiburti, pasidalinti tradicinių Kūčių patiekalų receptais, išmokti susirišti sau šiaudinių žaislelių eglaitei.

pav_6

Besibaigiant tautinio kostiumo metams, Vilniaus „Židinio“ gimnazijos mokiniai žinias apie tautinį kostiumą pasitikrino viktorinoje „Kiek žinai apie tautinį kostiumą?“. Ir praktines, ir teorines užduotis mokiniai įveikė puikiai, tuo patvirtindami, kad jų etnokultūrinės žinios tikrai geros.

pav_5

2018 m. sausio 6 d. etnokultūrinis ugdymas prasideda kartu su mūsų kaimynų – Senamiesčio teatro organizuojamomis Trijų karalių eitynėmis – jose dalyvavo „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos X klasės mokinys Lukas.

Kovo 22 d. būrelis mokinių vyksta į gimnazijos organizuojamą Tolerancijos renginį – koncertą ir tradicinių Vilniaus krašto verbų rišimo mokymus globos namuose „Senevita“, kuriame tarsi ištirpsta neperžengiama siena tarp jaunimo ir senolių – bendroje dainoje sušyla širdys, ir su ašara akyse belieka palydėti kiekvieną senuką, į savo kambarėlį beišsinešantį savo rankomis surištą verbą.

pav_7

Kovo 23 d. Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijoje organizuojamas praktinis seminaras „Tradicinės džiovintų augalų verbos“, kuriame dalyviai galėjo susirišti sau po verbą, juolab, kad seminaras vyko prieš pat Verbų sekmadienį. Seminaro metu buvo pasidalinta ir etninės kultūros mokytojos magistro darbo „Vilniaus krašto verbų kultūrinė sklaida Lietuvoje“ išvadomis.

pav_8

Mokslo metus planuojama užbaigti integruota netradicine pamoka – vyksime į Neries regioninį parką bei Kernavę, įvairių dalykų mokytojai parengs mokiniams užduotis.

Be viso to, Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijoje jau antrus metus iš eilės vyksta 36 val. Šiaudinių sodų rišimo kursai, kuriuos baigę dalyviai gauna kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.  Džiugu, kad vis atsiranda norinčių lankyti tokius kursus – tikimės sulaukti norinčių išmokti rišti šiaudinius sodus ir kitais mokslo metais.

Loreta Lichtarovičienė

Grįžti į visas naujienas >>