Grįžti į visas naujienas >>

Etnokultūra šiuolaikinėje mokykloje

2017-03-07

Kaip dažnai susimąstome apie savo tapatybę, tradicijas ar etnokultūrą? Kiek etnokultūros šiuolaikinio žmogaus pasaulyje? Vieni gyvena dažnai nesusimąstydami apie mus supančias tradicijas, kiti joms skiria visą savo gyvenimą. Į šiuos ir kitus klausimus bandė atsakyti kvalifikacinio seminaro „Etnokultūra šiuolaikinėje mokykloje“ dalyviai, kuris vyko vasario 15 d. Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje. Renginį organizavo pradinių klasių mokytojos metodininkės Giedra Baliulevičienė ir Dalia Paleckienė.

1et

Jungtinė lektorių grupė dalijosi savo patirtimi. Tai Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės: Giedra Baliulevičienė, Dalia Paleckienė, Irma Gruzinskienė, Rita Baranauskienė, lietuvių kalbos mokytojos metodininkės: Danutė Venclovaitienė ir Irena Mažeikienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja Renata Dudzinskienė, vyr. auklėtoja Asta Vieraitienė, muzikos vyr. mokytoja Rima Vaickelionytė-Zenevičienė, spec. pedagogės metodininkės Ilona Nedzinskienė ir Jolanta Savukynienė, Muzikos mokyklos vyr. mokytoja Jolanta Sabonienė.
Seminaro dalyviai ne tik klausė pranešimų, bet ir atliko praktines veiklas grupėse, dainavo lietuvių liaudies dainas, žaidė žaidimus, dalyvavo viktorinose.
2et

Alytaus mieste aktyviai veikia etninės kultūros metodinė grupė. Daugelis šios grupės narių dalyvavo seminare, domėjosi etnokultūrinėmis metodinėmis naujovėmis, dalijosi gerąja patirtimi. Dauguma etninės metodinės grupės narių yra Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos nariai. Pagrindinis LEKUS tikslas – telkti etninės kultūros ugdytojus bendrai veiklai, siekiant etninės kultūros ugdymo plėtros bei tobulinimo, tautinės savimonės ir savigarbos puoselėjimo, skleidžiant etninės kultūros suvokimą, tradicines dorovines ir moralines vertybes.
3et

Parengė pradinių klasių mokytojos metodininkės: Giedra Baliulevičienė ir Dalia Paleckienė

Grįžti į visas naujienas >>