Grįžti į visas naujienas >>

Dzūkijos regiono kultūrinio paveldo puoselėjimas šiaurės šalių (Estija, Islandija) kontekste

2019-10-22

Alytaus „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje įgyvendinamas Tarptautinis Nordplus Junior
projektas, kurio idėja – palyginti Narva Paju (Estija), Salaskóli (Islandija), Alytaus „Sakalėlio”
pradinės (Lietuva), Suuremõisa (Estija) mokyklų poreikius kultūros vystymo, puoselėjimo, ugdymo
procese; taip pat patobulinti mokytojų įgūdžius, atrandant naujus metodus, perteikiant žinias apie
tautinę kultūrą, ją puoselėjant, pasikeisti mintimis ir idėjomis apie tautinio paveldo išsaugojimo
galimybes ir iššūkius; sudominti mokinius kultūriniu palikimu, skatinti jį puoselėti, tobulinti
mokinių kultūrinę kompetenciją, plėsti suvokimą apie savo šalies kultūros šaknis, tam, kad įgytas
suvokimas pasitarnautų bendram mokinių išprusimui ir jų gyvenimui.
2019 m. spalio 6-11 d. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos delegacija (vyresnioji pradinių
klasių mokytoja Gitana Urbelionienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė Irena Matulevičiūtė,
muzikos mokytoja metodininkė Reda Vokietaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata
Mockevičienė, direktorė Virginija Vitunskaitė) ir projekto partnerinių mokyklų delegacijos lankėsi
Narva Paju mokykloje (Estija), Narvos miesto savivaldybės Švietimo skyriuje, tyrinėjo kultūrinį
paveldą Narvos pilyje, Tartu universiteto Narvos koledže domėjosi Estijos švietimo sistema,
pedagogų rengimo principais ir tvarka, dalyvavo apžvalginėje ekskursijoje apie Narvos miesto
senamiestį, vyko į Joesuu regioną, kur susipažino ir patys gamino tradicinius estiškus patiekalus.
Intrigavo ir sudomino nauja nėrimo technika su pagaliukais (meistrė Olga Kublitskaja), taip pat
NGO Gagarino centre išmoko siuvinėti ant medžio, štampavimo ant audinio technikos. Istorijos
žinias praplėtė unikaliame muziejuje – Viktorijos bastiono požemiuose.
Stažuotės Narvoje programa buvo intensyvi ir įdomi ypač praktinėmis veiklomis, pavyzdžiui,
lipdymu iš marcipano, siuvinėjimo ant medžio plokštelių, veltinio kompozicijos kūrimo,
štampavimo ant audinio, kulinarinio paveldo edukacijomis, gerosios patirties sklaida, pažintimi su
skirtingomis kultūromis ir tautinių vertybių puoselėjimu, siekiu išlaikyti, atkurti, propaguoti
senuosius amatus, menus, išlaikyti „gyvą“ istoriją.
Projekto delegacijos dar susitiks Salaskóli (Islandija), Alytaus „Sakalėlio” pradinėje ir
Suuremõisa (Estija) mokyklose, kur vyks veiklos, skirtos ne tik pažinti, bet ir tyrinėti. Projekto
laukiamas rezultatas – Tradicijų knyga, kurioje kiekviena šalis parengs po skyrių, kuriame
eksponuos, reprezentuos 1-2 savo krašto/regiono meno dirbinius, 1 patiekalą, pasidalins pamokų
planais. Projekto mokyklų bendruomenės atliks testą apie regiono patiekalus, dirbinius, bus
sukurtas internetinis puslapis projekto viešinimui.
Projekto mokyklų delegacijos dalyviai džiaugiasi aktualiomis projekto veiklomis, edukacijomis ir
galimybėmis skleisti patirtį savo mokyklų bendruomenėse, įtraukti kuo daugiau mokinių ir
mokytojų į naujų žinių, gebėjimų perteikimą atskleidžiant Estijos, Lietuvos (Dzūkijos regiono),
Islandijos kultūrinio paveldo, amatų, etninės kultūros ypatumus ir puoselėjimą.

Parengė Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorė Virginija Vitunskaitė

Galerija

Grįžti į visas naujienas >>