Grįžti į visas naujienas >>

DĖL ETNOLOGIJOS IR FOLKLORISTIKOS STUDIJŲ KRYPTIES ĮTRAUKIMO Į STUDIJŲ KRYPČIŲ SĄRAŠĄ

2017-05-17

2017 m. balandžio 19 d. LR Seime vykusiame bendrame Švietimo ir mokslo bei Kultūros komitetų posėdyje „Dėl etnologijos ir folkloristikos krypties studijų“, kuriame dalyvavo Etninės kultūros globos tarybos atstovai, aukštųjų mokyklų etnologai, etninės kultūros pedagogai, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos (LEKUS) atstovai, taip pat kultūros, švietimo ir mokslo ministrai, buvo išsamiai aptarta etnologijos ir folkloristikos studijų situacija.
2017 m. gegužės 15 d. LEKUS Seimo nariams LRS Švietimo komiteto pirmininkui akad. Eugenijui Jovaišai, LRS Kultūros komiteto pirmininkui Ramūnui Karbauskiui, LRS Etninės kultūros grupės pirmininkui Robertui Šarknickui, LRS Etninės kultūros grupės pirmininko pavaduotojui dr. Stasiui Tumėnui įteikė akademinės bendruomenės pasirašytą raštą „Dėl etnologijos ir folkloristikos studijų krypties įtraukimo į studijų krypčių sąrašą“.

Laukiame, kad LRS Kultūros ir LRS Švietimo ir mokslo komitetai savo pozicijas šiuo opiu klausimu išreikštų įpareigodami LR Švietimo ir mokslo ministeriją grąžinti etnologijos ir folkloristikos studijų kryptį į „Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą“.
Etnologai ir etninės kultūros puoselėtojai dėkoja už Laikinosios etninės kultūros grupės įsteigimą ir tikisi šios grupės pagalbos išsaugant etnologijos ir folkloristikos studijas Lietuvos universitetuose.

Internetinėje svetainėje http://peticijos.lt/visos/72345 LEKUS paskelbė peticiją dėl etnologijos studijų programų išsaugojimo, po peticija pasirašė 1824 asmenys. Dėkojame visiems pasirašiusiems.

LEKUS pirmininkė Rūta Čėsnienė

Grįžti į visas naujienas >>