Grįžti į visas naujienas >>

Baigėsi LEKUS nacionalinis projektas „Kelionė po Lietuvą“

2016-12-01

Baigėsi nacionalinis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo  kartu su Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga bei Valstybės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos projektas „Kelionė po Lietuvą“, kuriame dalyvavo Kauno Rokų gimnazijos, Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos, Vilniaus raj., Paberžės „Verdenės“ gimnazijos,Vilniaus Senvagės gimnazijos, Vilniaus Sv. Kristoforo gimnazijos, Pakruojo raj. Žeimelio gimnazijos, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokiniai ir mokytojai.

Projekto tikslas buvo  skatinti pilietines, aplinkosaugines iniciatyvas, skatinti jaunimą būti atsakingus už savo aplinką, domėtis savo gimtojo krašto geografija bei istorija. Projekto  dalyviai turėjo pasirinkti savo vietovės valstybės saugomus gamtos paveldo objektus ar/ir istorinius objektus, rinkti apie juos  informaciją, išsiaiškinti ir pagal galimybes spręsti problemas, susijusias su šių objektų išsaugojimu, priežiūra ir kt. Filmavo savo veiklas ir  medžiagą, skirtą gamtos/istorijos objekto pristatymui. Kiekviena gimnazija montavo savo filmus ir siuntė juos programos organizatoriams. Buvo sumontuotas vienas bendras filmas. Baigiamajame renginyje-mokinių ir mokytojų konferencijoje „ Mokinių tiriamoji-kūrybinė veikla saugant gamtos ir kultūros objektus“  gimnazijų atstovai pristatė savo pasirinktus objektus. Gimnazijos bendruomenės atrado savo aplinkoje gamtos ir istorijos saugomus objektus, išsikėlė uždavinį ne tik jais domėtis, bet ir jais rūpintis bei puoselėti. Bendradarbiavo skirtingų pomėgių mokiniai: vieni labiau besidomintys technologijomis, kiti-gamtos mylėtojai.   Baigiamosios konferencijos metu moksleiviai turėjo galimybę kritiškai įvertinti savo darbus.

Renginio kulminacija buvo bendrai sukurto filmo peržiūra ir aptarimas. Filmas parodė, kad mokiniai neabejingi savo aplinkai, domisi ir rūpinasi ja, bet dar yra kur tobulėti pateikiant surinktą medžiagą, Moksleiviams trūko žinių ir praktikos, kaip naudotis filmavimo įranga bei sukurti kokybiškus filmus.

Mokiniai įvertindami savo veiklą sakė, kad projektas patiko, įtraukė ir buvo naudingas, nes padėjo sužinoti daug naujų dalykų apie Lietuvą, jos gamtos paslaptis, istoriją, suprato, kad Lietuvoje dar yra daug vietų, kurioms reikia dėmesio, globos. Buvo įdomu palyginti savo ir kitų gimnazijų mokinių  darbus, kilo idėjų, kaip galima būtų tęsti šį projektą, kaip kitą kartą sukauptą medžiagą pateikti geriau, kokybiškiau. Juk dar liko tiek daug neištyrinėtų nuostabių Lietuvos vietovių, kurios laukia jaunimo dėmesio ir pagalbos.

Filmą „Kelionė po Lietuvą“ mokiniai pažadėjo pristatyti dalyvių vietos bendruomenėms.

Jiesios skardžiai
Maišiagalos Algirdo gimnazijos pranešimas

LEKUS pirmininkė                                            Rūta Čėsnienė

Grįžti į visas naujienas >>