Grįžti į visas naujienas >>

Asociacijų susitikimas su SMSM, NEC atstovais

2019-05-20

Gegužės 15 d. SMSM Ovaliojoje salėje įvyko mokytojų asociacijų ir SMSM, NEC atstovų susitikimas. Buvo aptarti aktualūs ugdymo kaitos, išorinio vertinimo, mokomųjų dalykų dalykinio bendradarbiavimo klausimai, apibendinti per 4 mėn. vykę susitikimai, aptarti pokyčiai, bendradarbiavimo procesai. Buvo tartasi ugdymo turinio, Bendrųjų programų atnaujinimo klausimais.
Susitikime buvo paminėta ir pirmoji etninės kultūros olimpiada, kaip bendros tikslingos ir kryptingos veiklos rezultatas. Buvo pabrėžta, kad dar šiemet etininės kultūros respublikinės olimpiados nugalėtojai gaus papildomų taškų stodami į aukštąsias mokyklas.
Džiaugiamės, kad ir LEKUS pastangų dėka turime savo olimpiadą.

Parengė
LEKUS pirmininkė Rūta Čėsnienė

Grįžti į visas naujienas >>