Grįžti į visas naujienas >>

Aleksandro Stulginskio universitete dėmesys etninei kultūrai ir kinui

2017-03-06

Šiuo projektu siekiama ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, lavinti jų meninius gebėjimus vaidinant, improvizuojant, kuriant kino siužetus, stebint mėgėjų kino kūrimą ir patiems dalyvaujant šiame procese. Atsižvelgiama į tai, kad šiuolaikiniai vaikai ir jaunimas labai anksti susipažįsta su skaitmenine vaizdo ir garso technika, aktyviai naudojasi šiomis priemonėmis, tačiau jų galimybės ne visada tampa priemone siekiant meninio rezultato. Keičiantis socialinei aplinkai, tradicijoms ir visuomenės įpročiams, plečiantis šiuolaikinėms dvasinės produkcijos vartojimo formoms ir kintant jų turiniui, vaikai ir jaunimas palaipsniui nutolsta nuo tradicijų ir savo etninės kultūros, dažnai mano, kad ji neatitinka jauno žmogaus skonio. Projektu siekiama parodyti, kad seniausiuose lietuvių etninės kultūros kloduose, mitologijoje, tikėjimuose ir tautosakoje apskritai yra pakankamai erdvės fantazijai, kad visa tai galima sėkmingai ir patraukliai perteikti kino kalba. Socialiniai kultūriniai skirtumai, kuriuos lemia gyvenamoji vietovė ir gyventojų (jų tėvų) socialinė padėtis, ženkliai apriboja žymios dalies provincijos vaikų ir jaunimo kūrybiškumo ir meninio ugdymo galimybes, kliudo atsiskleisti jų gebėjimams bei polinkiams šioje srityje todėl projektas yra orientuotas, visų pirma, į vaikus ir jaunimą, esantį socialinėje atskirtyje (Raseinių vaikų globos auklėtiniai, Linkės kaimo vaikų stovyklos stovyklautojai), kurie bendrauja su savo bendraamžiais iš kitos socialinės kultūrinės aplinkos-Vilniaus vaikų ir jaunimo teatro studijos „Pijaus palėpė“.
Projekto metu visos vaikų ir jaunimo tikslinės grupės kuria scenarijus-improvizaciją tautosakos temomis pagal jų pasirinktus jiems žinomus lietuvių mitologijos siužetus, konsultantų padedami atlieka aktorių, statistų dekoratorių, grimuotojų, režisierių, operatorių ir kitus vaidmenis. Repeticijų, pokalbių, kitų renginių ir filmavimo metu įvairiose Lietuvos vietose formuojami komandiniai vaikų ir jaunimo įgūdžiai, keičiamasi informacija, susipažįstama su vaidybos ir kino meno abėcėle. Nufilmuoti siužetai vėliau bus montuojami ir rodomi tiek patiems projekto dalyviams, tiek kitose vaikų ir jaunimo auditorijose, siekiant paskatinti jų domėjimąsi lietuvių tautosaka ir galimybėmis ją perteikti kino kalba. Projekto pabaigoje, dalyvaujant vaikams ir jaunimui, bus surengtas seminaras pedagogams, kultūros darbuotojams, vietos bendruomenių atstovams ir kitiems suinteresuotiems asmenims etninės kultūros ir jos propagavimo kine tema. Renginio metu bus aptarti projekto rezultatai, peržiūrima kino medžiaga, surengtas konkursas arba „Protų mūšis“ vaikams ir jaunimui etninės kultūros tematika. Į šį renginį bus pakviesti ne tik projekte dalyvavę vaikai ir jaunimas, bet ir kitų lietuvių etninę kultūrą propaguojančių mokyklų ir kultūros centrų atstovai, kurie šiam renginiui turėtų pasirengti iš anksto.
Tikimąsi padidinti vaikų ir jaunimo, visų pirma gyvenančio provincijoje, susidomėjimą lietuvių tautosaka ir jos propaguojamomis vertybėmis, paskatinti juos labiau domėtis šiais dvasiniais lobiais, supažindinti su vaidybos ir kino menu.
Baigiamasis renginys vyks Aleksandro Stulginskio universitete kovo 17 d.
renginio programą ir mokinių konkurso gaires galite parsisiųsti:
Mokinių konkurso 2017-03-17 gairės
Programa apskritojo stalo ir seminaro Etninė kultūra ir kinas ASU 2017 03 17

Grįžti į visas naujienas >>