Grįžti į galeriją >>

Metodinės dienos Lenkijoje

2016m. spalio 27-28 dienomis vyko ŠMM ir UPC organizuotos metodinės dienos ugdytojams  lietuviškose etninėse žemėse Seinuose, Punske (Lenkija) tema „Bendruomenės tradicijos, paprotinė teisė, elgesys ir etiketas“. Renginyje dalyvavo daugiau kaip  40 etninės kultūros puoselėtojų  iš įvairių Lietuvos regionų ir Lenkijos lietuviškų mokyklų mokytojai bei mokyklų vadovai. Metodinių dienų tikslas – tobulinti mokytojų didaktinę kompetenciją, supažindinant juos su Lietuvos švietimo prioritetais 2016–2017 m. m., aktyviais regionų etnokultūros židiniais, tautinių tradicijų puoselėjimo gerąja patirtimi.

Metodinėse dienose aktyviai dalyvavo, dalinosi savo gerąja patirtimi  LEKUS nariai Rasa Gailiuvienė, Gražina Kepežinskienė, Virginija Vitunskaitė, Reda Vokietaitienė, Zita Kumpelienė, Dalė Markutienė, Laima Bandalevičė, Virginijus Jocys, Rūta Čėsnienė ir kt.  Dėkojame ŠMM ir UPC už puikiai surengtas metodines dienas etnokultūros ugdytojams.

Grįžti į galeriją >>