2021-09-20
Etninės kultūros globos taryba 2021 m. spalio 7 d. rengia seminarą „Lietuvos etnografinių regionų pažinimo įtraukimas į etnokultūrinį ugdymą (pasirengimas IV Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadai)“. Seminaras skirtas mokytojams, etninės kultūros specialistams, rengiantiems mokinius Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadai. Seminaras...

2021-07-13
Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga kartu su Vilniaus miesto savivaldybe birželio 27- liepos 1 dienomis surengė vasaros stovyklą Vilniaus vaikams ,,Gamtos dienoraštis". Turininga ir įtraukianti į aktyvias,tyrinėti skatinančias veiklas stovyklos programa leido vaikams atsigauti po ilgo nuotolinio...

2021-06-15
Pasitelkę etninės kultūros lobyną, kūrybiškumą bei aktyviuosius metodus ugdysime vaikų suvokimą apie ekologijos svarbą, siūlysime vaikams ieškoti ir kartu atrasti savitą ir originalų ekologiškos gyvensenos būdą. Stovyklos metu taip pat bus skatinamas vaikų fizinis aktyvumas, bendradarbiavimas, kūrybiškumas bei kritinis...

2021-06-11
Šių metų birželio 3 d. vyko LEKUS Alytaus skyriaus/Alytaus miesto etninės kultūros mokytojų metodinės grupės išvykstamasis posėdis / edukacija „Dzūkijos regionas: puošyba, raštai, simboliai“. Etninės kultūros puoselėtojai – mokytojai iš Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos ir Piliakalnio progimnazijos lankėsi Dzūkijos...

2021-05-27
2021 m. minimos archeologės, antropologės, archeomitologijos pradininkės Marijos Birutės Alseikaitės-Gimbutienės 100-osios gimimo metinės. Lietuvos Respublikos Seimas ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas 2021 m. paskelbė Marijos Gimbutienės metais. Šiam įvykiui įprasminti Alytaus „Sakalėlio” pradinėje mokykloje atidaryta mokinių meninių darbų...