2023-01-10
Kauno tautinės kultūros centras kviečia ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikus, pradinių, pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, neformalaus švietimo įstaigų mokinius dalyvauti respublikiniame kūrybiniame etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurse „Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Registracija iki 2023 m....

2022-12-14
Ansamblis DIČKA (Lenkija-Ukraina) kviečia į ukrainiečių tradicinės muzikos vakarą Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje 2022 m. gruodžio 17 d., šeštadienį, 19 val. „Dička“ tradicinės muzikos mylėtojų grupės buvo įkurta 2006 metais Varšuvoje. Kolektyvo repertuarą sudaro skirtingų Ukrainos regionų ir Polesės (Lenkija)...

2022-12-13
Šiliniai dzūkai ilgiausiai Lietuvoje išlaikė archajiškas audimo tradicijas. Sparčiai tuštėjant kaimams, šią tradiciją baigiame prarasti, o šimtmečius kauptai žinių bazei gresia išnykimas. Todėl prieš metus susibūrusi „Parėdzymų“ platformos komanda nusprendė detaliai ir kokybiškai užfiksuoti bei populiarinti šią sudėtingą ir kerinčią šilinių dzūkų lovatiesių...

2022-11-30
Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje įvyko X-oji Lietuvos mokytojų ir mokinių metodinė – praktinė konferencija „Tarpkultūrinis dialogas“. Konferenciją atidarė ir sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorius Egidijus Dailidonis. Prie sveikinimų prisidėjo ir Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis, raginęs pažinti...

2022-11-14
Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis teisės aktas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžtų švietimo tikslų. Visų mokomųjų dalykų ugdymo turinį buvo nuspręsta atnaujinti dėl pokyčių švietime, atsižvelgta į naujausius mokslo pasiekimus, tarptautinių tyrimų...