2021-07-13
Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga kartu su Vilniaus miesto savivaldybe birželio 27- liepos 1 dienomis surengė vasaros stovyklą Vilniaus vaikams ,,Gamtos dienoraštis". Turininga ir įtraukianti į aktyvias,tyrinėti skatinančias veiklas stovyklos programa leido vaikams atsigauti po ilgo nuotolinio...

2021-06-15
Pasitelkę etninės kultūros lobyną, kūrybiškumą bei aktyviuosius metodus ugdysime vaikų suvokimą apie ekologijos svarbą, siūlysime vaikams ieškoti ir kartu atrasti savitą ir originalų ekologiškos gyvensenos būdą. Stovyklos metu taip pat bus skatinamas vaikų fizinis aktyvumas, bendradarbiavimas, kūrybiškumas bei kritinis...

2021-06-11
Šių metų birželio 3 d. vyko LEKUS Alytaus skyriaus/Alytaus miesto etninės kultūros mokytojų metodinės grupės išvykstamasis posėdis / edukacija „Dzūkijos regionas: puošyba, raštai, simboliai“. Etninės kultūros puoselėtojai – mokytojai iš Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos ir Piliakalnio progimnazijos lankėsi Dzūkijos...

2021-05-27
2021 m. minimos archeologės, antropologės, archeomitologijos pradininkės Marijos Birutės Alseikaitės-Gimbutienės 100-osios gimimo metinės. Lietuvos Respublikos Seimas ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas 2021 m. paskelbė Marijos Gimbutienės metais. Šiam įvykiui įprasminti Alytaus „Sakalėlio” pradinėje mokykloje atidaryta mokinių meninių darbų...

2021-04-26
Trečioji Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada įvyko balandžio 23 d. Olimpiada vyko nuotoliniu būdu Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos virtualaus mokymosi aplinkoje (MOODLE). Dalyviai savo etninės kultūros žinias pasitikrino spręsdami testą tema „Kalendorinės šventės ir papročiai“. Antroji užduotis –...